fbpx
Back to Top

KopjeK Hangar

KopjeK Hangar naar 21 mei 2022.                        

-English below-

We zitten vast in een oneindige loop. Na bijna anderhalf jaar evenementen opzetten, aankondigen & weer annuleren dachten we er ondertussen van af te zijn, maar niets is minder waar. Na drie geweldige try-outs op kleinere schaal wilden we er op 13 november eens keihard met gestrekt been in gaan. De grootste KopjeK ooit. Een mega hangar op een grasveld vlak buiten Groningen. Een enorm risico, maar één waar we allemaal klaar voor waren. We moesten door.

Iedereen heeft de afgelopen dagen kunnen lezen dat er weer wild gespeculeerd wordt over nieuwe maatregelen. De cijfers stijgen weer, de ziekenhuizen zijn in paniek en Hugo zegt dat ie mensen heel erg boos gaat maken. Wat het gaat betekenen voor onze prachtige scene is nog onduidelijk. Misschien moeten we weer dicht, misschien komen er strengere regels, misschien mogen we open blijven. Helaas is de timing van deze onzekerheid voor ons dodelijk. Wij zitten op dit moment namelijk op de belangrijkste tweesprong van het organiseren van een evenement: het moeten betalen en starten van de productie van de tent, de infra, de stage, het licht, het geluid.

Omdat we over de afgelopen periode al te vaak dit soort berichten hebben moeten schrijven naar jullie willen we gewoon open en eerlijk zijn: we moeten de grootste kostenposten van Hangar NU afrekenen, terwijl het te onzeker is of we op 13 november wel inkomsten zullen hebben. De leveranciers van deze producten zullen zich zonder deze betalingen per direct terugtrekken. Als we de gok zouden wagen, maar het evenement moeten annuleren door corona, zou het simpelweg het einde van KopjeK betekenen. De Hangar productie is zó groot, dat we die klap niet meer te boven komen.

Omdat 12 jaar KopjeK ons te dierbaar is om een dergelijke gok te wagen, hebben we besloten het evenement naar 21 mei 2022 te verplaatsen. Dit besluit is niet lichtjes genomen; om heel eerlijk te zijn, zijn we er moe, kapot en gebroken van. Keer op keer die opleving van hoop en geluk, om vlak daarna voor de zoveelste keer een schop na te krijgen. We gaan maar weer op zoek naar troost bij onze naasten. Waarschijnlijk met een goed gevuld glas er naast.

Alle kaarthouders ontvangen deze week een email van onze ticketprovider. Je krijgt de keuze om je tickets te houden voor de nieuwe datum, de tickets volledig te refunden of een voucher aan te vragen ter waarde van het betaalde bedrag. Met de voucher kan je tickets kopen voor één van onze andere evenementen. Mensen die kaarten hebben gekocht via Ticketswap worden verzocht contact op te nemen met hun klantenservice. Ook zij kunnen het geld terug krijgen.

Dikke knuffel,

KopjeK

—-

KopjeK Hangar to May 21, 2022
We are stuck in an endless loop. After almost one and a half years of setting up events, announcing them & cancelling them again we thought we’d got it all sorted by now, but nothing could be further from the truth. After three great try-outs on a smaller scale, we wanted to go all out on November 13. The biggest KopjeK ever. A huge hangar on a patch of grass just outside Groningen. A huge risk, but one we were all ready for. We had to try.

Probably everyone has seen the wild speculation about new Corona measures. The numbers are rising, the hospitals are panicking and our government says they are going to make people very angry. What it will mean for our beautiful scene is still unclear. Maybe we’ll have to close up again, maybe there will be stricter rules, or maybe we’ll be allowed to stay open. Unfortunately, the timing of this uncertainty is deadly for us. We are currently at the most important crossroads of organizing an event: having to pay for and start the production of the tent, the infra, the stage, the light, the sound.

Because we’ve had to write this kind of message to you far too often over the past months, we just want to be open and honest: we have to pay for the biggest costs of Hangar NOW, while it is uncertain whether we will have any income on November the 13th. The suppliers of these products will withdraw immediately without these payments. If we were to take the gamble and pay now, but have to cancel the event due to corona, it would simply mean the end of KopjeK. The Hangar production is so big, that we would not be able to overcome that blow. 

Because 12 years of KopjeK is too precious to us to take such a gamble, we have decided to move the event to May the 21st, 2022. This decision was not made lightly. To be perfectly honest, we are tired, broken and heartbroken about it. Time after time we were given hope and happiness, only to get kicked in the teeth for the umpteenth time after. Once again we’ll take our disappointment to our loved ones and seek their comfort. Probably with a well-filled glass next to it.

All ticket holders will receive an email from our ticket provider this week. You will be given the choice to keep your tickets for the new date, refund the tickets in full or request a voucher worth the amount paid. With the voucher you can buy tickets for one of our other events. People who bought tickets through Ticketswap are requested to contact their customer service. They too can get the money back.

Big hug,
 
KopjeK

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Wij verzoeken u hier akkoord op te geven of ons privacybeleid te lezen. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).